Geld lenen voor het doen van een kleine investering, kan dat?

500x500

Investeren kan op verschillende manieren, ook zonder eigen geld.

Geld lenen en dat investeren is vaak een goed idee. Maar geleend geld moet wel altijd terug worden betaald over een bepaalde looptijd, meestal met rente.

U kunt op verschillende manieren geld lenen om dat te investeren, op de korte termijn, waarbij terugbetaling wordt verwacht binnen enkele maanden, een jaar of een langere termijn lening met een looptijd die langer is dan een jaar.

De lener ontvangt voor het geleende bedrag echter geen enkele zeggenschap in het bedrijf en wordt ook geen aandeelhouder. De schuld is gelimiteerd tot het terugbetalen van de hoofdsom, vermeerdert met de rente en eventueel in rekening gebrachte kosten. Het terugbetalen van de lening wordt echter wel gegarandeerd met het bedrijf zelf, of een gedeelte daarvan, als onderpand.

Persoonlijke garantie.

Bovendien zullen de meeste banken en instellingen vragen om een persoonlijke garantie van de lener om aan te tonen dat de lener er voldoende interesse in heeft de lening terug te betalen, dat hij voldoende betrokken is bij zijn onderneming

Leningen kunnen uit verschillende bronnen komen, zoals banken en andere financiële instellingen en ook uit privé-bronnen, zoals familie of vrienden. De beste bank om een lening bij aan te vragen, dat hoeft niet altijd uw eigen bank te zijn. De voorwaarden waaronder een bank een lening kan verstrekken kunnen verschillend zijn door de verschillende doelstellingen van banken. Een bank van lening, gespecialiseerd in het coöperatief ondersteunen van landbouw- en veeteelt bedrijven heeft andere voorwaarden als een bank die alleen maar op winst voor de aandeelhouders uit is.

Familie en vrienden, een betrouwbare bron.

Kijk ook goed naar leningen van familie, vrienden of collega´s. Die kunnen som, vooral kleinere, kapitalen leveren zonder dat daar een heel proces aan vooraf gaat om te kwalificeren.

De banken zijn nog steeds de belangrijkste bron van kleine, zakelijke leningen. Ook voor leningen met korte en extreem korte looptijden, seizoen leningen voor het inkopen van zaadgoed bijvoorbeeld, zijn de banken het beste alternatief. Coöperatieve banken hebben een kleine voorsprong omdat ze het risico over meer partijen kunnen verdelen, over alle leden van de coöperatie.

Er wordt een soort pakket samengesteld, met regels en voorwaarden.

De capaciteit om de ontvangen fondsen ook terug te betalen moten wel passen binnen het aangeboden leningspakket. Daarom zullen de meeste banken en officiële financiële instellingen twee bronnen van inkomen uit een onderneming willen zien. Het geld dat uit het ondernemen verdient wordt, om de lening daadwerkelijk terug te betalen als eerste. Maar ook een vertegenwoordigende waarde, het onderpand, als garantie. Ook een privé-lener kan om vergelijkbare voorwaarden vragen.

Banken zullen makkelijker geld lenen aan ondernemingen die al wat langer bestaan. Als een onderneming kan aantonen dat er regelmatig en consistent winst wordt gemaakt is de verwachting dat de investering dit nog zal verbeteren.

Een beginnende ondernemer zal wat meer voorwaarden opgelegd krijgen en het leningspakket zal gedetailleerder opgesteld worden. Een tweede lening aanvragen bij een instelling waar u al een lening aan hebt terugbetaald, ook als dat niet altijd even regelmatig gebeurde, zal over het algemeen makkelijker zijn.